El jueves Junio 20 2019 
Viles Planificades Valencianes Medievals I Modernes por Vicenç M. Roselló Verger Gratis

Descargar Viles Planificades Valencianes Medievals I Modernes por Vicenç M. Roselló Verger Epub y PDF


Detalles del Ebooks

Autor (s): Vicenç M. Roselló Verger

Título: Viles Planificades Valencianes Medievals I Modernes

Número de páginas: 334

Fecha de lanzamiento: 27 de febrero de 2018

ISBN: 8491341404

Editor: Publicacions Universitat De València

Langue: Español

Formato: Epub

Vicenç M. Roselló Verger con Viles Planificades Valencianes Medievals I Modernes

 
El País Valencià és massa llarg i divers per poder reduir a un comú denominador l'evolució urbana de les seues viles i ciutats. N'hi ha d'origen romà, andalusí, cristià catalanesc o aragonès, senyorial o reialenc, renaixentista o il·lustrat... Aquest treball és el resultat de quatre o cinc anys de recerca sobre més de quaranta nuclis valencians que mostren una planificació geomètrica i tenen origen medieval o pertanyen als segles XVI o XVII. La part general presenta unes conclusions, sempre provisionals, sobre les condicions físiques (relleu, hidrografia, litoral), les circumstàncies històriques (xarxa caminera, assentament, estratègia) i planteja les dicotomies islàmic/cristià, senyoria/reialenc per després incidir en la geometria urbana i les qüestions de mètode. Més endavant desfilen els quaranta-un nuclis, ordenats de nord a sud com a litorals o interiors, cadascun amb la seua bibliografia. S'hi observa un cert desequilibri, favorable a la part septentrional del País Valencià, que es justifica per les viles planificades modèliques.
En el sitio web www.zonaglobal.mx puede descargar un libro Viles Planificades Valencianes Medievals I Modernes gratuito sin registrarse. Se proporciona en varios formatos, y entre ellos hay uno que es compatible con su dispositivo. ¡Le deseamos una lectura fascinante!

EPUB o ePub (acrónimo de la expresión inglesa Electronic publication - Publicación electrónica) es un formato redimensionable de código abierto para leer textos e imágenes. Desde EPUB3 permite también adjuntar audio.

El formato se diseñó redimensionable para adaptarse a distintos tamaños de letra y pantalla. También se puede cambiar el tipo de letra. El formato fue creado por International Digital Publishing Forum (IDPF), como un formato específico para visualizar libros. Los archivos ePub terminan con la extensión .epub.

En su estructura se marca el contenido, pero no se delimita su formato de pantalla, que se adapta a las dimensiones de las diferentes pantallas de los múltiples dispositivos, como los distintos modelos de lectores de libros electrónicos.

EPUB se convirtió en un estándar oficial del International Digital Publishing Forum (IDPF) en septiembre de 2007,​ cuando se deroga el anterior estándar Open eBook Publication Structure o "OEB", publicado originalmente en 1999.